Polityka Prywatności

Dotyczy wszystkich serwisów internetowych Grupy GALERIS™
Polityka prywatności i ochrona danych osobowych Grupy GALERIS. Polityka prywatności ulega zmianie jeżeli wymagają tego przepisy prawa. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa GALERIS Marek Pieprzyk, ul. Wojska Polskiego 5/1, 63-100 Śrem, NIP: 7851722607. Do niektórych danych osobowych mają dostęp nasi Zaufani partnerzy (link w dolnym menu).

Celem dla, którego zbieramy Twoje dane osobowe jest oferowanie własnych produktów i usług lub świadczenie usług (dostawcy) na rzecz ADO i zawieranie umów w tym zakresie.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja celu.

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do Państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych, żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, żądania od aministratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, przenoszenia Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami ich przetwarzania, o których mowa w niniejszej polityce prywatności.

Administrator dołoży wszelkich starań, aby środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych skutecznie chroniły przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od rozwiązania umowy z uwagi na brzmienie art. 74 ust.2 pkt 4 Ustawy o rachunkowości, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wypełniając formularze kontaktowe na stronach w domenie galeris.pl zgadzasz się wykorzystać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu tylko w celu omówienia złożonego przez Ciebie zapytania. Nie przechowujemy Twoich danych w żadnej bazie bez wyraźnej Twojej zgody.Pliki Cookies.
Nasza strona internetowa używa plików Cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki Cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Uprzejmie informujemy, że nasza strona internetowa odsyła również do zewnętrznych serwisów internetowych, które instalują inne pliki Cookies oraz posiadają inną Politykę Prywatności. Każda przeglądarka internetowa ma inny sposób wyłączania plików Cookies. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików Cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.


Linki do zewnętrznych serwisów internetowych.
Klikając w linki zamieszczone na na stronach internetowych Grupy GALERIS™ możesz zostać przekierowany do stron internetowych lub serwisów, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty inne niż Grupa GALERIS™ i Zaufani partnerzy i tym samym znajdującą się poza naszą jakąkolwiek pośrednią lub bezpośrednią kontrolą, w których proces przetwarzania, w tym gromadzenia danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty np. w polityce ochrony prywatności właściwej dla tych usług lub aplikacji, w szczególności w przypadkach określonych poniżej.
Πολιτική απορρήτου

Ισχύει για όλους τους ιστότοπους του Ομίλου GALERIS ™
Πολιτική απορρήτου και προστασία προσωπικών δεδομένων του Ομίλου GALERIS. Η πολιτική απορρήτου αλλάζει εάν απαιτείται από το νόμο. Ο διαχειριστής των προσωπικών σας δεδομένων είναι ο Όμιλος GALERIS Marek Pieprzyk, ul. Wojska Polskiego 5/1, 63-100 Śrem, NIP: 7851722607. Οι Έμπιστοι συνεργάτες μας έχουν πρόσβαση σε ορισμένα προσωπικά δεδομένα (σύνδεσμος στο κάτω μενού).

Ο σκοπός για τον οποίο συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα είναι να προσφέρουμε τα δικά μας προϊόντα και υπηρεσίες ή να παρέχουμε υπηρεσίες (προμηθευτές) στην ADO και να συνάψουμε συμβάσεις σχετικά με αυτό.

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα και τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας, καθώς και το δικαίωμα ένστασης, να ζητήσετε τη διακοπή της επεξεργασίας και μεταφοράς δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή και το δικαίωμα υποβολής παράπονο με την εποπτική αρχή (Πρόεδρος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Γραφείου)

Η παροχή δεδομένων είναι εθελοντική, αλλά απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης. Εάν τα δεδομένα δεν παρέχονται, δεν θα είναι δυνατή η επίτευξη του στόχου.

Τα δεδομένα που παρέχετε από εσάς δεν θα διατίθενται σε τρίτους. Οι παραλήπτες των δεδομένων θα είναι μόνο ιδρύματα εξουσιοδοτημένα από το νόμο.

Τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα είναι προφίλ.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων δεν θα μεταφέρει προσωπικά δεδομένα σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό.

Σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα: να ζητήσετε από τον Διαχειριστή να αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, αιτήματα από τον Διαχειριστή για διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων, αιτήματα από τον Διαχειριστή για διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, αιτήματα από τον διαχειριστή να Περιορίστε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, το αντικείμενο της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται ηλεκτρονικά και χειροκίνητα σύμφωνα με τις μεθόδους και τις διαδικασίες που σχετίζονται με τους σκοπούς της επεξεργασίας τους, όπως ορίζεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Ο διαχειριστής θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι τα μέτρα φυσικής, τεχνικής και οργανωτικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων προστατεύουν αποτελεσματικά από τυχαία ή σκόπιμη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη, χρήση ή πρόσβαση, σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς.

Τα προσωπικά δεδομένα θα αποθηκευτούν για περίοδο 5 ετών από τη λήξη της σύμβασης λόγω της διατύπωσης της τέχνης. 74 (2) (4) του Λογιστικού Νόμου, που υπολογίζεται από την αρχή του έτους που ακολουθεί το έτος κατά το οποίο δόθηκε η συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Συμπληρώνοντας τις φόρμες επικοινωνίας σε ιστότοπους του τομέα galeris.pl, συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου σας μόνο για να συζητήσετε το ερώτημά σας. Δεν αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας σε καμία βάση δεδομένων χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας.Μπισκότα.
Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies (τα λεγόμενα cookies) για στατιστικούς, διαφημιστικούς και λειτουργικούς σκοπούς. Χάρη σε αυτούς, μπορούμε να προσαρμόσουμε τον ιστότοπο στις ανάγκες σας. Οποιοσδήποτε μπορεί να αποδεχτεί cookie ή να έχει την επιλογή να τα απενεργοποιήσει στο πρόγραμμα περιήγησης, ώστε να μην συλλέγονται πληροφορίες. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο ιστότοπός μας αναφέρεται επίσης σε εξωτερικούς ιστότοπους που εγκαθιστούν άλλα cookie και έχουν διαφορετική Πολιτική Απορρήτου. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης ιστού έχει διαφορετική μέθοδο απενεργοποίησης cookie. Από προεπιλογή, το λογισμικό που χρησιμοποιείται για την περιήγηση σε ιστότοπους επιτρέπει την τοποθέτηση cookie στην τελική συσκευή από προεπιλογή. Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να αλλάξουν με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείουν τον αυτόματο χειρισμό των cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης στο Web ή να ενημερώνουν για κάθε μεταφορά τους στη συσκευή του χρήστη. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες και τις μεθόδους χειρισμού των cookies διατίθενται στις ρυθμίσεις του λογισμικού (πρόγραμμα περιήγησης ιστού). Ο περιορισμός της χρήσης των cookies μπορεί να επηρεάσει ορισμένες από τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο.


Σύνδεσμοι προς εξωτερικούς ιστότοπους.
Κάνοντας κλικ στους συνδέσμους που δημοσιεύονται στους ιστότοπους του Ομίλου GALERIS ™, ενδέχεται να ανακατευθυνθείτε σε ιστότοπους ή υπηρεσίες που αποτελούν υπηρεσία που παρέχεται από οντότητες εκτός από την Ομάδα GALERIS ™ και τους Έμπιστους Συνεργάτες και επομένως πέραν του άμεσου ή έμμεσου ελέγχου μας, στον οποίο η διαδικασία η επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής προσωπικών δεδομένων, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται από αυτές τις οντότητες, π.χ. στην πολιτική απορρήτου που ισχύει για αυτές τις υπηρεσίες ή εφαρμογές, ιδίως στις περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω.

Produkty Grupy GALERIS™ możesz kupić w oficjalnym sklepie internetowych działającym pod marką Druka™ Przejdź do Druka™

©2021 Grupa GALERIS™. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polska, Wielkopolska, Śrem, 63-100, Wojska Polskiego 5/1, NIP 7851722607

© 2021 Ομάδα GALERIS ™. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.
Περιοχή δραστηριότητας στην Ελλάδα - όλη την Κρήτη.