Warunki użytkowania

Własność intelektualna.
Serwis internetowy Grupa GALERIS™ jest własnością Grupy GALERIS™. Jeżeli nie wskazano inaczej lub nie ma takiej potrzeby, wszystkie treści są własnością Grupy GALERIS™.


Prawa autorskie.
Zależnie od fragmentu serwisu internetowego należą do: Grupa GALERIS™. Niniejszy serwis jest publikowany i utrzymywany przez Grupę GALERIS™. Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie teksty oraz informacje publikowane w tym serwisie stanowią własność intelektualną Grupy GALERIS™.


Trademarks.
Wszystkie znaki towarowe zamieszczone w serwisie internetowym Grupy GALERIS™ posiadają swoich prawnych właścicieli. Zostały użyte na podstawie umów lub praw obowiązujących.


Korzystanie z projektów Grupy GALERIS™.
Wszystkie pliki, fragmenty kodów i wydruki, które otrzymujesz do wglądu od Grupy GALERIS™ (w formie elektronicznej lub drukowanej lub frezowanej lub innej) nie mogą być używane komercyjnie. Wszystkie fotografie oraz logotypy posiadają swoich prawnych właścicieli i zostały użyte tylko poglądowo. Żadna część materiałów otrzymanych do wglądu od Grupy GALERIS™ w całości lub w części nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, drukowany, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Grupy GALERIS™ i prawnych właścicieli niniejszych treści.

Kopiowanie zawartości plików lub jego części bez pisemnej zgody właścicieli niniejszych treści w nim zawartych jest zabronione. Zakazuje się upubliczniania materiałów otrzymanych do wglądu przez Grupę GALERIS™ w formie elektronicznej i drukowanej. Projekty łudząco podobne lub takie same jak w materiałach otrzymanych do wglądu są uznawane jako plagiat, a to niesie za sobą konsekwencje prawne.

Grupa GALERIS™ nie udostępnia żadnych materiałów ani nie zdradza żadnych tajemnic wyprodukowanych lub zaprojektowanych sampli.Podstawowe warunki użytkowania i licencja.
Regulacje dostyczące korzystania z serwisu Grupy GALERIS™.

Możesz przeglądać, drukować lub pobierać całość serwisu Grupy GALERIS™ lub jego fragment tylko do użytku prywatnego lub niekomercyjnego. Dotyczy to tekstów, grafik, muzyki oraz filmów o ile nie posiadają one osobnych warunków wykorzystywania ich. Możesz udostępniać linki do serwisu internetowego Grupy GALERIS™.

Nie możesz udostępniać w Internecie, na innych stronach internetowych i serwisach społecznościowych jakichkolwiek treści z serwisu internetowego Grupy GALERIS™. Nie możesz odtwarzać, kopiować, powielać ani rozpowszechniać bądź wykorzystywać wszelkich materiów ze stron serwisu internetowego Grupy GALERIS™ w celach komercyjnych lub za opłatą nawet jeżeli nie wiąże się to z bezpośrednimi korzyściami materialnymi. Nie możesz używać żadnych treści ze stron serwisu internetowego Grupy GALERIS™ i sugerować, że należą do Ciebie. Nie możesz zakłócać działania serwisu Grupy GALERIS. Nie możesz blokować dostępu do serwisu Grupy GALERIS™. Nie możesz tworzyć oprogramowania, które blokuje dostęp do serwisu internetowego Grupy GALERIS™. Nie możesz powodować uszkodzenia lub ograniczać dostępu do jakiejkolwiek sekcji serwisu internetowego Grupy GALERIS. Nie możesz wykorzystywać serwisu internetowego Grupy GALERIS™ w nielegalny sposób, w nielegalnych działaniach i w sposób niezgodny z prawem lub niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia.Gwarancje i wyłączenia odpowiedzialności.
Ten serwis internetowy oraz wszystkie udostępniane w nim informacje, treści, materiały czy inne usługi, dostarczane są przez Grupę GALERIS™ „w takim stanie, w jakim się znajdują” (tzw. as is). Grupa GALERIS™ nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji żadnego rodzaju — ani wyraźnych, ani dorozumianych.

Grupa GALERIS™ nie gwarantuje, że niniejszy serwis jest wolny od wirusów czy innych elementów szkodliwych. Wynika to z faktu, że mimo najszczerszych chęci i działań w kierunku pełnego bezpieczeństwa informatycznego, właściciele niniejszego serwisu internetowego mogą być narażeni na nielegalny atak hakerski. Grupa GALERIS™ nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu żadnego rodzaju roszczeń odszkodowawczych powstałych w wyniku korzystania z jakiejkolwiek usługi czy jakichkolwiek udostępnianych poprzez serwis informacji, treści, materiałów czy obcych usług udostępnianych w tym serwisie, w tym z tytułu odszkodowań za szkody bezpośrednie, pośrednie, z tytułu strat moralnych, odszkodowań za rzeczywiste straty lub szkody wtórne (w tym odszkodowań z tytułu utraconych korzyści).Klauzula salwatoryjna.
Postanowienia umowy niniejszej mają charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek z nich za nieważne, nie uchybia mocy wiążącej pozostałych.
Οροι χρήσης

Πνευματική ιδιοκτησία.
Ιστότοπος Ο Όμιλος GALERIS ανήκει στον Όμιλο GALERIS ™. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά ή απαιτείται, όλο το περιεχόμενο ανήκει στην ομάδα GALERIS ™.


Πνευματική ιδιοκτησία.
Ανάλογα με το τμήμα της ιστοσελίδας, ανήκουν στον Όμιλο GALERIS ™. Αυτός ο ιστότοπος δημοσιεύεται και συντηρείται από τον Όμιλο GALERIS ™. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, όλα τα κείμενα και οι πληροφορίες που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Ομίλου GALERIS ™.


Εμπορικά σήματα.
Όλα τα εμπορικά σήματα που δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Ομίλου GALERIS ™ έχουν τους νόμιμους κατόχους τους. Χρησιμοποιήθηκαν βάσει συμβάσεων ή εφαρμοστέων νόμων.


Χρήση έργων του Ομίλου GALERIS ™.
Όλα τα αρχεία, θραύσματα κώδικα και εκτυπώσεις που λαμβάνετε για έλεγχο από την Ομάδα GALERIS ™ (σε ηλεκτρονική ή έντυπη ή αλεσμένη ή άλλη μορφή) ενδέχεται να μην χρησιμοποιούνται εμπορικά. Όλες οι φωτογραφίες και τα λογότυπα έχουν τους νόμιμους κατόχους τους και έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο για λόγους απεικόνισης. Κανένα μέρος του υλικού που ελήφθη για επιθεώρηση από τον Όμιλο GALERIS ™, εν όλω ή εν μέρει, δεν μπορεί να διανεμηθεί ή να αντιγραφεί με οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό, έντυπο, μηχανικό ή άλλο) χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του Ομίλου GALERIS ™ και των νόμιμων κατόχων αυτού του περιεχομένου.

Απαγορεύεται η αντιγραφή του περιεχομένου των αρχείων ή των τμημάτων του χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση των κατόχων αυτού του περιεχομένου. Απαγορεύεται η δημοσίευση των υλικών που λαμβάνονται για έλεγχο από τον Όμιλο GALERIS ™ σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Σχέδια που συγχέουν παρόμοια ή ίδια με τα υλικά που λαμβάνονται για έλεγχο θεωρούνται λογοκλοπή και αυτό έχει νομικές συνέπειες.

Ο Όμιλος GALERIS ™ δεν μοιράζεται κανένα υλικό ούτε αποκαλύπτει μυστικά των παραγόμενων ή σχεδιασμένων δειγμάτων.Βασικοί όροι χρήσης και άδεια.
Κανονισμοί που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας του Ομίλου GALERIS ™.

Μπορείτε να προβάλετε, να εκτυπώσετε ή να πραγματοποιήσετε λήψη ολόκληρου ή μέρους του ιστότοπου του Ομίλου GALERIS ™ μόνο για ιδιωτική ή μη εμπορική χρήση. Αυτό ισχύει για κείμενα, γραφικά, μουσική και ταινίες, εφόσον δεν έχουν ξεχωριστούς όρους χρήσης. Μπορείτε να μοιραστείτε συνδέσμους στον ιστότοπο του Ομίλου GALERIS ™.

Δεν επιτρέπεται η κοινή χρήση περιεχομένου από τον ιστότοπο της ομάδας GALERIS ™ στο Διαδίκτυο, σε άλλους ιστότοπους και κοινωνικά δίκτυα. Δεν μπορείτε να αναπαραγάγετε, να αντιγράψετε, να αντιγράψετε ή να διανείμετε ή να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε υλικό από τις σελίδες της ιστοσελίδας του Ομίλου GALERIS ™ για εμπορικούς σκοπούς ή έναντι αμοιβής, ακόμα κι αν δεν συνεπάγεται άμεσα υλικά οφέλη. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε περιεχόμενο από τις σελίδες του ιστότοπου του Ομίλου GALERIS ™ και να υποδηλώνετε ότι ανήκει σε εσάς. Δεν πρέπει να διακόψετε τη λειτουργία του ιστότοπου του Ομίλου GALERIS. Δεν μπορείτε να αποκλείσετε την πρόσβαση στον ιστότοπο του Ομίλου GALERIS ™. Δεν μπορείτε να αναπτύξετε λογισμικό που αποκλείει την πρόσβαση στον ιστότοπο του Ομίλου GALERIS ™. Δεν επιτρέπεται να καταστρέψετε ή να περιορίσετε την πρόσβαση σε οποιαδήποτε ενότητα του ιστότοπου του Ομίλου GALERIS. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο του Ομίλου GALERIS ™ με παράνομο τρόπο, σε παράνομες δραστηριότητες και με τρόπο που δεν συνάδει με το νόμο ή αντίθετα με τους γενικά αποδεκτούς κανόνες συνύπαρξης.Εγγυήσεις και αποποιήσεις ευθυνών.
Αυτός ο ιστότοπος και όλες οι πληροφορίες, το περιεχόμενο, το υλικό ή άλλες υπηρεσίες που διατίθενται σε αυτόν παρέχονται από την Ομάδα GALERIS ™ "ως έχει". Ο Όμιλος GALERIS ™ δεν αποδέχεται καμία ευθύνη ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, είτε ρητή είτε σιωπηρή.

Η Ομάδα GALERIS ™ δεν εγγυάται ότι αυτός ο ιστότοπος είναι απαλλαγμένος από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι παρά την πιο ειλικρινή βούληση και ενέργειες για πλήρη ασφάλεια πληροφορικής, οι ιδιοκτήτες αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να εκτεθούν σε μια παράνομη επίθεση εισβολής. Ο Όμιλος GALERIS ™ δεν θα φέρει καμία ευθύνη για κάθε είδους αξιώσεις αποζημίωσης που προκύπτουν από τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας ή οποιωνδήποτε πληροφοριών, περιεχομένου, υλικού ή υπηρεσιών τρίτων που διατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων άμεσων, έμμεσων και έμμεσων ζημιών. , αποζημίωση για πραγματική απώλεια ή επακόλουθη ζημία (συμπεριλαμβανομένης αποζημίωσης για χαμένα κέρδη).Ρήτρα χωριστότητας.
Οι διατάξεις αυτής της συμφωνίας είναι διαχωρίσιμες και η αναγνώριση οποιασδήποτε από αυτές ως άκυρη δεν επηρεάζει τη δεσμευτική ισχύ των άλλων.

Produkty Grupy GALERIS™ możesz kupić w oficjalnym sklepie internetowych działającym pod marką Druka™ Przejdź do Druka™

©2021 Grupa GALERIS™. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polska, Wielkopolska, Śrem, 63-100, Wojska Polskiego 5/1, NIP 7851722607

© 2021 Ομάδα GALERIS ™. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.
Περιοχή δραστηριότητας στην Ελλάδα - όλη την Κρήτη.